CÁC CHUYÊN MỤC - HOẠT ĐỘNG SV

Thông tin chi tiết tải tại đây

Phòng CTCT&SV chúc mừng các Tân cử nhân đã nhận bằng tốt nghiệp ngày 30 tháng 9 năm 2017. Mời các tân cử nhân nhận ảnh của mình trong đường link sau:

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Thực hiện Công văn số 2035/BGDĐT-KHCNMT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức các hoạt động hướng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương thế giới năm 2017;

Thực hiện Công văn số 2036/BGDĐT-KHCNMT ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức các hoạt động thực hiện “tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2017 và Ngày quốc tế đa dạng sinh học;

Được sự chỉ đạo của Ban giám Hiệu, Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2017 và “tháng hành động vì môi trường thế giới” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Ngày quốc tế đa dạng sinh học tại Trường Đại học Ngoại thương, cụ thể như sau: