CÁC CHUYÊN MỤC - HOẠT ĐỘNG SV

Thông tin chi tiết tải tại đây

Phòng CTCT&SV chúc mừng các Tân cử nhân đã nhận bằng tốt nghiệp ngày 30 tháng 9 năm 2017. Mời các tân cử nhân nhận ảnh của mình trong đường link sau:

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ tư số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008;

Thực hiện Tờ trình số 02/TTr-ĐHNT-CTCT&SV ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Phòng Công tác Chính trị và sinh viên đã được Hiệu trưởng phê duyệt về Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2017 - 2018, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên thông báo cho lớp trưởng các lớp K54, K55, K56 các nội dung sau đây: